לדף הבית
 
 
 
 
 
 
Back to homepage
 
 
 

פתרונות מוקלטים לשאלות מבחינות
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עדכונים.
הבחינות ופתרונות כתובים נמצאים כאן.
תאריך
הקלטה
שנת
בחינה
מועד
בחינה
נושאים
10.04.18 2018 08.02 שאלה 2
29.03.18 2018 08.02 שאלה 2
29.03.18 2018 08.02 שאלה 4
10.04.18 2018 08.02 שאלה 5
29.03.18 2018 08.02 שאלה 5
06.02.18 2017 21.04 שאלה 1
06.02.18 2017 21.04 שאלה 2
10.04.18 2017 21.04 שאלה 3
06.02.18 2017 21.04 שאלה 3
01.02.18 2017 21.04 שאלה 4
06.04.17 2017 16.02 שאלה 1
01.02.18 2017 16.02 שאלה 2
06.04.17 2017 16.02 שאלה 2
06.04.17 2017 16.02 שאלה 3
06.04.17 2017 16.02 שאלה 4
06.02.18 2017 16.02 שאלה 5
18.04.17 2017 16.02 שאלה 5 סעיף ב'
06.04.17 2017 16.02 שאלה 5
10.04.18 2016 17.07 שאלה 3 סעיפים ב' וג'
14.02.17 2016 17.07 שאלה 3 סעיף ג'
12.02.17 2016 17.07 שאלה 3
06.02.18 2016 04.02 שאלה 2
18.04.17 2016 04.02 שאלה 2
14.07.16 2016 04.02 שאלה 2
14.07.16 2016 04.02 שאלה 3 סעיף א'
06.02.18 2016 04.02 שאלה 4
01.02.18 2016 04.02 שאלה 4
12.02.17 2016 04.02 שאלה 4
14.07.16 2016 04.02 שאלה 4 סעיפים ב' וג'
12.02.17 2015 13.03 שאלה 2
14.07.16 2015 13.03 שאלה 2 סעיף ד'
10.04.18 2015 13.03 שאלה 3
12.02.17 2015 13.03 שאלה 3
14.07.16 2015 13.03 שאלה 3 סעיף ד'
02.02.16 2015 13.03 שאלה 3
02.02.16 2015 11.02 שאלה 2
14.07.16 2015 11.02 שאלה 2 סעיף ב'
01.02.16 2015 11.02 שאלה 3 סעיף א'
01.02.16 2015 11.02 שאלה 3 סעיפים ד',ה'
06.02.18 2014 28.03 שאלה 2
02.02.16 2014 28.03 שאלה 2
14.07.16 2014 28.03 שאלה 2 סעיפים א' וג'
01.02.18 2014 28.03 שאלה 3
02.02.16 2014 28.03 שאלה 3
14.07.16 2014 28.03 שאלה 3 סעיף ג'
05.02.18 2014 07.03 שאלה 1
05.02.18 2014 07.03 שאלה 2
02.02.16 2014 07.03 שאלה 2
05.02.18 2014 07.03 שאלה 3
05.02.18 2014 05.02 שאלה 1
14.07.16 2014 05.02 שאלה 1 סעיפים ב' וד'
14.07.16 2014 05.02 שאלה 3 סעיף ג'
02.02.16 2013 08.03 שאלה 1
14.07.16 2013 08.03 שאלה 2 סעיף ב'
02.02.16 2013 08.03 שאלה 3
14.07.16 2013 08.03 שאלה 3 סעיפים ד' וה'
05.02.18 2013 05.02 שאלה 3
01.02.16 2013 05.02 שאלה 3
14.07.16 2013 05.02 שאלה 3 סעיפים ג' וד'
06.07.16 2012 04.05 שאלה 1
06.07.16 2012 04.05 שאלה 1 סעיף ד'
14.02.17 2012 04.05 שאלה 2 סעיף ג'
06.07.16 2012 04.05 שאלה 2 סעיף א'
06.07.16 2012 04.05 שאלה 2 סעיפים ב' וג'
06.07.16 2012 04.05 שאלה 3
06.07.16 2012 23.03 שאלה 2
06.07.16 2012 23.03 שאלה 3
14.02.17 2012 21.02 שאלה 2 סעיף ג'
01.02.16 2012 21.02 שאלה 2
06.07.16 2012 21.02 שאלה 2
14.02.17 2012 21.02 שאלה 3 סעיפים ד' וה'
01.02.16 2012 21.02 שאלה 3
06.07.16 2012 21.02 שאלה 3 סעיפים ד' וה'
18.04.17 2011 11.03 שאלה 2
10.04.18 2011 11.03 שאלה 3 סעיף ד'
06.02.18 2011 11.03 שאלה 3
01.02.16 2011 11.03 שאלה 3
14.02.17 2011 08.02 שאלה 2 סעיף ד'
14.02.17 2011 08.02 שאלה 3
02.02.16 2011 08.02 שאלה 3
10.04.18 2010 12.03 שאלה 5
12.02.17 2010 12.03 שאלה 5
10.04.18 2010 09.02 שאלה 4
17.04.17 2009 20.03 שאלה 6
10.04.18 2009 17.02 שאלה 10
01.02.16 2009 17.02 שאלות 9 ו 10
10.04.18     על מספר האפסים שבסוף מכפלת מספרים
10.04.18     פתרון שאלה
06.02.18     שאלה על משתנה נורמלי
05.02.18     שאלה על החוק החלש
05.02.18     שאלה על החוק החלש ומשפט הגבול המרכזי
05.02.18     שאלה על שונות משותפת ומקדם המתאם
01.02.18     על חישוב תוחלת באמצעות רקורסיה
01.02.18     שאלה על פונקצית צפיפות ופונקצית הסתברות מצטברת
01.02.18     שאלה על חישוב תוחלת של משתנה רציף
18.04.17     על החוק החלש
18.04.17     שאלה על משתנים רציפים
18.04.17     שאלה על משתנה נורמלי
18.04.17     שאלה על שימוש במשפט הגבול המרכזי
18.04.17     שאלה על שימוש במשפט הגבול המרכזי
14.02.17     שאלה על קיום החוק החלש
14.02.17     שאלה על קיום החוק החלש ומשפט הגבול המרכזי
14.02.17     שאלה על התפלגות נורמלית
12.02.17     שימוש במשפט הגבול המרכזי
12.02.17     על אי שיוויונות מרקוב וצ'בישב
12.02.17     על החוק החלש
09.02.17     על החוק החלש
09.02.17     על החוק החלש - המשך
09.02.17     שאלה על משתנים רציפים
09.02.17     שאלה על משתנים רציפים
09.02.17     שאלה על משתנים רציפים - חישוב תוחלת
02.02.16     על תוחלת סכום וסכום התוחלות
02.02.16     על פונקצית ההסתברות המצטברת
02.02.16     מתי אפשר להגיד שהמתאם חיובי או שלילי
קטעים קצרצרים ממשחקי כדורגל תוכלו למצוא כאן   וכאן   וכאן.