הדרך לתא שלי ב 6 תמונות

לדף הבית
1   נכנסים לבנין שרייבר 2   עולים במדרגות שמימין
   
3   קומה אחת עד קומת המזכירויות 4   פונים שמאלה לכיוון המעלית
   
5   התא נמצא לאחר המעלית בצד המעלית 6   התא

לדף הבית