פתרון
   
  כל אחד מתשעת האסירים הראשונים ידליק את הנורה בפעם הראשונה שהוא יכנס לחדר וימצא נורה כבויה. אם הם ימצאו נורה דולקת הם לא יכבו אותה. כמוכן בביקורים הבאים של כל אחד מהם, הם לא ישנו את מצב הנורה. האסיר העשירי ישאיר נורה כבויה אחר כל ביקור שלו. כל עוד יש בין תשעת האסירים הראשונים אסירים שלא הדליקו נורה אף פעם, אז יהיה ביקור ראשון של אסיר מבינהם לאחר כל ביקור של האסיר העשירי. זאת אומרת שכל אחד מתשעת הראשונים ידליק את הנורה בדיוק פעם אחת. בפעם התשיעית שהעשירי יראה נורה דלוקה הוא ידע שכולם כבר ביקרו.

לדף הבית