זמני הרצאות
סמסטר ב' תשע"ט בימי רביעי בין 16:00 ל 19:00

דרישות קדם
הסתברות למדעים או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים במקביל,
קורס ראשון באלגברה לינארית