הקלטות של פתרונות במבוא לתהליכים סטוכסטיים
הבחינות ופתרונות כתובים נמצאים כאן.
אנא רעננו את הדף כדי לקבל עדכונים.
תאריך
הקלטה
שנת
בחינה
תאריך
בחינה
נושאים
20.08.18 2018 20.07 שאלה4
13.09.18 2017 27.09 שאלה 2
13.09.18 2017 27.09 שאלה 3 סעיף ב'
12.07.18 2017 27.09 שאלה3
13.09.18 2017 27.09 שאלה 4 סעיפים ב' וד'
16.07.18 2017 27.09 שאלה 4 סעיף ד'
18.07.18 2017 31.07 שאלה 4 סעיף ד'
16.07.18 2017 31.07 שאלה 4
18.07.18 2016 30.09 שאלה 1 סעיף ד'
12.07.18 2016 30.09 שאלה 1 סעיפים ג' וד'
23.07.17 2016 30.09 שאלה 1
13.09.18 2016 30.09 שאלה 2 סעיף ד'
23.07.17 2016 30.09 שאלה 2
13.09.18 2016 30.09 שאלה 3
27.07.17 2016 30.09 שאלה 3
27.09.16 2016 13.07 שאלה 1
27.09.16 2016 13.07 שאלה 2
13.09.18 2016 13.07 שאלה 3 סעיפים ב',ג',ד'
25.09.17 2016 13.07 שאלה 3
27.09.16 2016 13.07 שאלה 3
27.09.16 2015 20.09 שאלה 2
18.07.18 2015 20.09 שאלה 3 סעיף ד'
29.07.17 2015 21.07 שאלה 2
07.07.16 2015 21.07 שאלה 2
11.07.16 2015 21.07 שאלה 3
11.07.16 2014 30.09 שאלה 1
24.09.17 2014 14.07 שאלה 1
10.07.16 2014 14.07 שאלה 1
20.08.18 2014 14.07 שאלה 2
12.07.18 2014 14.07 שאלה 2
10.07.16 2014 14.07 שאלה 3
18.07.18 2013 04.10 שאלה 1
10.07.16 2013 04.10 שאלה 2
10.07.16 2013 04.10 שאלה 3
24.09.17 2013 22.07 שאלה 1
10.07.16 2013 22.07 שאלה 1
10.07.16 2013 22.07 שאלה 2
18.07.18 2013 22.07 שאלה 3
20.08.18 2012 23.09 שאלה 1
16.07.18 2012 23.09 שאלה 1
10.07.16 2012 23.09 שאלה 3
10.07.16 2012 23.07 שאלה 1
18.07.18 2012 23.07 שאלה 3
27.07.17 2012 23.07 שאלה 3
10.07.16 2012 23.07 שאלה 3
16.07.18 2011 11.10 שאלה 1
24.09.17 2011 11.10 שאלה 1
10.07.16 2011 11.10 שאלה 1
24.09.17 2011 11.10 שאלה 2
29.07.17 2011 11.10 שאלה 3
27.07.17 2011 11.10 שאלה 3
27.07.17 2011 11.10 שאלה 3 סעיף ד'
10.07.16 2011 11.07 שאלה 1
10.07.16 2011 11.07 שאלה 2
25.07.17 2010 30.08 שאלה 2
25.07.17 2010 30.08 שאלה 3
25.07.17 2010 30.08 שאלה 4
29.07.17 2010 19.07 שאלה 3 סעיף ד'
10.07.16 2010 19.07 שאלה 3 סעיפים ג' וד'
29.07.17 2010 19.07 שאלה 4
07.07.16 2010 19.07 שאלה 4
29.07.17 2009 14.09 שאלה 5
11.07.16 2009 14.09 שאלה 7
11.07.16 2009 14.09 שאלה 9
09.07.18 2009 17.07 שאלה 1 סעיף ה'
09.07.18 2009 17.07 שאלה 2
09.07.18 2009 17.07 שאלה 3
09.07.18 2008 12.10 שאלה 4
09.07.18 2008 12.10 שאלה 5
09.07.18 2008 12.10 שאלה 6
18.07.18 2008 12.10 שאלה 8
10.07.16 2008 15.08 שאלה 5
25.09.17 2005 27.09 שאלה 2
25.09.17 2005 27.09 שאלה 3
11.07.16 2005 13.02 שאלה 4
18.07.18   על הוקטור הסטציונרי של התהליך בזמני הקפיצות
18.07.18   על הסכומים המצטברים של הטלות של קוביה
12.07.18   על שרשרת בעלת 5 מצבים בעלי מחזור 3
25.07.17   סוגיה על החוק החזק והחוק החלש
23.07.17   על ההבדל בין החוק החלש לחוק החזק
11.07.16   סוגיה מהסיכום האחרון
( על תהליך בזמן רציף בעל שלושה מצבים )
11.07.16   סוגיה מהסיכום האחרון
( על תהליך בזמן רציף בעל אין סוף מצבים כולל משולש )
07.07.16   חישוב הסתברויות מעבר בזמן קבוע בתהליך רציף
07.07.16     התפלגויות גבוליות וסטציונריות של התהליך ושל התהליך בזמני הקפיצות
07.07.16     סוגיה משיעור 11
( תוחלת מספר הצעדים לחזרה ותוחלת הזמן עד חזרה )
קטעים קצרצרים ממשחקי כדורגל תוכלו למצוא כאן   וכאן   וכאן.
דף הבית שלי     בחינות ופתרונות לבחינות