מבוא לתהליכים סטוכסטיים סמסטר ב' תשע"ט
מרצה: ד"ר שלומי רובינשטיין


זמני הרצאות ודרישות קדם
תוכן הקורס ודרישותיו
 
 
 
 
טלפון, דואר אלקטרוני
ודרכים לחדר ולתא שלי
             
סיכומי ההרצאות  
 
 
 
תרגילים ופתרונות  
 
 
 
פתרונות
לבחינות מהעבר
 
לדף הבית  
 
 
 
פתרונות בקורסים אחרים  
 
 
 
פתרונות מוקלטים
לשאלות מבחינות