לדף הבית
 
 
 
 
 
 
Back to homepage
 
 
 


פתרונות לשאלות מבחינות באלגוריתמים
[ קובץ פי-די-אף ]
חלק מהשאלות לקוחות מהבחינות הבאות.
שאלות אחרות לקוחות מבחינות מוקדמות יותר או מאוחרות יותר.
06/05 02/06 02/07 07/07 10/07 04/08 07/08 10/08 03/09 07/09
09/09 01/10 06/10 09/10 01/11 06/11 10/11 10/11 02/12 07/12
09/12 01/13 07/13 09/13 פתרונות
צוות הקורס לא אחראי לפתרונות שלי.
באתר שלי תוכלו למצוא פתרונות גם בקורסים נוספים.